Pratar Johan Maya Daniel

Automobielwerkplaatsen

Alentec & Orion heeft jaren gespendeerd aan de ontwikkeling van veilige producten voor de behandeling van afvalolie. We bieden eveneens consulting diensten aan voor de renovatie en nieuwbouw van werkplaatsen ongeacht het feit van wie uiteindelijk de producten zal leveren.

Het bedrijf heeft een uitgebreide know how van de sector en kan de nodige informatie leveren voor het eventueel bekomen van de nodige goedkeuringen alsook het continue checken teneinde een goede  werking van de werkplaats te garanderen. 

 

De nieuwe standaard houdt in dat de klant altijd het correcte volume aangerekend krijgt op zijn factuur en dat de werkplaats betaald wordt voor het exacte verbuik van volume. De facturatie gebeurt door gebruik te maken van het administratiesysteem (DMS, Dealer Management System).

 

De logo’s verwijzen naar de respectieve referenties