Fläktar

Fläktar

Fläktar för avgas- och punktutsug
Friblåsande Kap. Spänning Märkström Effekt Användning
84550
84550 1400 m³/h 3~ 230/400 V, 50 Hz 1,0-1,1 A 0,37 kW PV < 2
84551
84551 1800 m³/h 3~ 230/400 V, 50 Hz 1,4-1,5 A 0,55 kW PV < 3
84552
84552 2160 m³/h 3~ 230/400 V, 50 Hz 1,9-2,0 A 0,75 kW LV 1
84553
84553 3000 m³/h 3~ 230/400 V, 50 Hz 2,5-2,7 A 1,1 kW LV 2