Pratar Johan Maya Daniel

Bilverkstäder

Alentec & Orion har under flera år utvecklat produkter för säker hantering av bland annat spillolja och företaget verkar idag även som konsulter inför om- och nybyggnad av verkstäder oavsett vem som i slutänden levererar utrustningen.

Företaget har byggt upp en gedigen kunskap inom området och kan ge all nödvändig information och hjälp om olika tillstånd som krävs och vilka typ av kontroller som löpande måste göras för att säkerställa driften av en verkstad.

Den nya standarden innebär bland annat att kunden alltid får rätt volym på sin faktura och att bilverkstaden får betalt för den exakta förbrukade volymen.  Fakturering och kontroll sker med hjälp av det administrativa systemetet.

 

Loggorna hänvisar till respektive referens.