Ferrari Alentec 2 Ferrari Entre 2 Alentec Ferrari Invigning 1 Ferrari Invigning 4 Ferrari Invigning 5 Ferrari Invigning 6

Ferrari

Verkstaden, byggd enligt Ferraris guideline, har 23 stycken serviceplatser som alla designmässigt speglar bilarna som ska servas där.

Funktion och estetik har varit ledstjärnor när den nya verkstaden planerades och byggdes. Kunderna ska känna att deras ögonstenar är i trygga och märkeskunniga händer när de lämnar över nyckeln till verkstadspersonalen.

Mycket i verkstaden är specialanpassat och specialdesignat. Åtskilliga timmar har gått åt till projektmöten för leverantörerna av den nya verkstaden. Ett företag som deltagit i arbetet är Alentec & Orion, leverantör av verkstadens system för hantering och fyllning av olja och andra vätskor.

Ferrari Logo