Scania Industri Växelådor

Industri

Vi löser Industrins olika förfrågningar när det gäller oljor och andra vätskor.

Det krävs ofta att vi är lyhörda för kundens krav och att vi anpassar oss efter de krav som finns, och levererar en kundunik lösning baserad på standard komponenter.

Loggorna hänvisar till respektive referens.

 

Vanliga faktorer:

  • Dosera extremt sakta eller väldigt snabbt
  • Leverera väldigt små tankar eller extremt stora
  • Fylla små volymer eller stora volymer
  • Fylla rätt volym av rätt vätska utan att operatören behöver välja
  • Integrerat med produktionssystemet
  • Larm och olika special givare
  • Styrskåp med nödstoppsreläer