Scania Industri Axlar Scania Industri Oil Pumps 2 With Filter Scania Industri Växelådor

Väloljad automatik smörjer i rätt takt

Scania har samlat hela sin produktion av växellådor och axlar till en helt ny anläggning i Södertälje. Lastbilstillverkaren har rustat för att klara både dagens volymer och en förväntad tillväxt. I den nya anläggningen återfinns ett vidareutvecklat automatiserat oljefyllningssystem som anpassats för den produktionstakt Scania kontinuerligt optimerar.

OriLink® styr systemet så att exakt rätt mängd olja pumpas ut i varje axel eller växellåda.

En växellåda fylls med i snitt 18 liter växellådsolja och nära 8 liter retarderolja. En axel behöver ungefär 16 liter olja med en högsta avvikelse på två deciliter enligt Scanias krav. Precisionen för OriLink® är en centiliter vid motsvarande volymer så jämfört med Scanias kravspecifikation kan systemet från Alentec & Orion hjälpa till att minimera oljeförbrukningen för Scania.

Scania