Gotembergport 01 Gotembergport 05 Gotembergport 07 Gotembergport 21 Gotembergport 26

Göteborgs Hamn

Göteborgs Hamn AB:s affärsidé är att skapa förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart godsnav. Inom ramen för denna affärsidé ska Göteborgs Hamn AB: tillhandahålla infrastruktur och energihamn, ansvara för säkerhet, anlöpsprocess och samordning samt marknadsföra hela hamnen både nationellt och internationellt.

  • Åtta containerkranar, varav tre SuperPost Panamax
  • Två järnvägskranar
  • En bangård för lossning och lastning av järnvägsvagnar
  • Ett 40-tal grenseltruckar 
Göteborgshamn