Jyväskylä 1 Scania Oulu IBC Container Jyväskylä 2 Jyväskylä Crash Jyväskylä Oljerum Jyväskylä Tower 3 Jyväskylä Tower 5 Waste Oil Filter

Scania bygger nytt enligt standardiserat koncept

Alla fordonsverkstäder ska se likadana ut oavsett var i världen de byggs. Det är en del i Scanias strategi när nya verkstäder byggs eller befintliga verkstäder uppdateras. Syftet är att kunder ska känna igen sig och att anställda ska arbeta i samma fina arbetsmiljö oavsett land. En av parterna som företaget tecknat avtal med är Alentec & Orion AB som bygger och levererar system för hantering av olika vätskor som används till fordonen.

Samarbetsavtalet innebär att vi kommer in tidigare i projekten. På så sätt kan vi ännu bättre bidra med vår erfarenhet och kunskap gällande uppbyggnad av fordonsverkstäder.

Scania