Kontakta oss

info@alentec.se
www.alentec.com

Alentec & Orion AB

Besöksadress: Grustagsvägen 4
Godsadress: Grustagsvägen 4
SE-138 40 Älta, SWEDEN

Tel +46 (0)8-747 67 00
Fax +46 (0)8-715 20 74

Försäljning Sverige

Kenneth Ahlin
Försäljnings- & Marknadschef
+46 (0)70-241 18 62

Kennethahlin

Försäljning Sverige

Johan Fremdling
Försäljningschef - Fordon/Öst
+46 (0)70-244 91 93

Johanfremdling

Försäljning Sverige

Anders Unger
Distriktschef Väst - Industri/ÅF
+46 (0)70-222 12 40

Andersunger