Kontakta oss

info@alentec.se
www.alentec.com

Alentec & Orion AB

Besöksadress: Grustagsvägen 4
Godsadress: Grustagsvägen 4
SE-138 40 Älta, SWEDEN

Tel +46 (0)8-747 67 00
Fax +46 (0)8-715 20 74

Försäljning Sverige

Kenneth Ahlin
Försäljnings- & Marknadschef
+46 (0)70-241 18 62

Kennethahlin

Försäljning Sverige

Johan Fremdling
Försäljningschef/Fordon/Öst
+46 (0)70-244 91 93

Johanfremdling

Försäljning Sverige

Anders Unger
Industri/Väst
+46 (0)70-222 12 40

Andersunger

Försäljning Sverige

Kenneth Ahlin
Försäljnings- & Marknadschef
+46 (0)70-241 18 62

Kennethahlin

Matti Ojanne
Industri/Öst
+46 (0)70-579 59 07

Ingenbild Man

Jan-Erik Arvidsson
Industri/Norr
+46 (0)73-091 81 76

Janerikarvidsson

Anders Unger
Industri/Väst
+46 (0)70-222 12 40

Andersunger

Daniel Sarwall
Industri/Syd
+46 (0)70-594 25 20

Danielsarwall

Johan Fremdling
Försäljningschef/Fordon/Öst
+46 (0)70-244 91 93

Johanfremdling

Sven-Ivar Norberg
Fordon/Norr
+46 (0)70-105 48 20

Sven Ivarnorberg (1)

Thomas Essljung
Fordon/Väst & Syd
+46 (0)70-587 51 55

Thomasessljung

Niclas Carnesköld
Fordon/Öst
+46 (0)72-242 13 92

Niclascarnesköld

Benny Carlsson
Fordon/Mitt
+46 (0)72-242 13 93

Bennycarlsson