Kontakta oss

info@alentec.se
order@alentec.se

OriLink®-Support:
support@alentec.se

Alentec & Orion AB

Besöksadress: Grustagsvägen 4
Godsadress: Grustagsvägen 4
SE-138 40 Älta, SWEDEN

Tel +46 (0)8-747 67 00
Fax +46 (0)8-715 20 74

Försäljning Sverige

Kenneth Ahlin
Försäljnings- & Marknadschef
+46 (0)70-241 18 62

Kennethahlin

Matti Ojanne
Distriktschef Öst - Industri/ÅF
+46 (0)70-579 59 07

Ingenbild Man

Jan-Erik Arvidsson
Distriktschef Norr - Industri/ÅF
+46 (0)73-091 81 76

Janerikarvidsson

Henrik Jonasson
Distriktschef Väst - Industri/ÅF
+46 (0)70-222 12 40

Ingenbild Man

Daniel Sarwall
Distriktschef Syd - Industri/ÅF
+46 (0)70-594 25 20

Danielsarwall

Johan Fremdling
Försäljningschef - Fordon/Öst
+46 (0)70-244 91 93

Johanfremdling

Niclas Carnesköld
Distriktschef Öst - Fordon
+46 (0)72-242 13 92

DSC 1092

Tommy Stridh
Distriktschef Norr - Fordon
+46 (0)70-105 48 20

Ingenbild Man

Thomas Essljung
Distriktschef Väst & Syd - Fordon
+46 (0)70-587 51 55

Thomasessljung

David Wolgast
Projektsupport - Industri
+46 (0)73-955 59 49

Davidwolgast

Mikael Lindgren
Projektsupport - Fordon
+46 (0)8-747 67 17

Mikael

Stefan Wennborn
Produkthantering Teknisk och Marknadsföring
+46 (0)8-747 67 20

Ingenbild Man

Kundtjänst

Evgenia Strezhneva
Kundtjänst/Inköpschef
+46 (0)8-747 67 11

Evgeniastrezhneva

Kerstin Rosengren
Kundtjänst - Export
+46 (0)8-747 67 16

Ingenbild Kvinna

Issam Sanhaji
Kundtjänst - Export
+46 (0)8-747 67 44

Issamsanhaij 4

Mattias Hallonsten
Kundtjänst - Projekt/Sverige
+46 (0)8-747 67 35

Mattiashallonsten

Svante Eriksson
Kundtjänst - Sverige/Produkt
+46 (0)8-747 67 14

Ingenbild Man

Benny Carlsson
Produktchef
+46 (0)8-747 67 26

Bennycarlsson

Johan Norman
Kundtjänst - Sverige
+46 (0)8-747 67 03

Johannorman

Johan Törngren
Inköp
+46 (0)8-747 67 18

Johan Törngren