Välkommen till Alentec & Orion AB, vi erbjuder allt från produkter till färdiga lösningar, inom

• Vätskehantering
• Högvakuum
• Avgas- och rökutsug
Vi är en komplett partner för installationer, vi erbjuder:
• Konsultation och dimensionering av system för distribution av vätska
• Installation samt driftsättning
• Service och underhåll av installationen
Våra lösningar och produkter förbättrar er
Lönsamhet • Effektivitet • Miljö • Ergonomi

Spillsäker vätskehantering

Komplett fatvagn med spillsäker invallning med pump och tillbehör, perfekt för känsliga miljöer

Läs mer här

Spillsäker vätskehantering

Fatvagn med invallning

Tre modeller finns, med solida eller luftgummihjul

Läs mer här

Fatvagn med invallning

OriLink® Vätskekontrollsystem

Ladda ner broschyr

OriLink® Vätskekontrollsystem

Serviceavtal

Ladda ner broschyr

Serviceavtal

OriLink® Webbapp Terminal

Läs mer

Alentec & Orion AB kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB