Välkommen till Alentec & Orion AB, vi erbjuder allt från produkter till färdiga lösningar, inom

• Vätskehantering
• Högvakuum
• Avgas- och rökutsug
Vi är en komplett partner för installationer, vi erbjuder:
• Konsultation och dimensionering av system för distribution av vätska
• Installation samt driftsättning
• Service och underhåll av installationen
Våra lösningar och produkter förbättrar er
Lönsamhet • Effektivitet • Miljö • Ergonomi

Spillsäker vätskehantering

Komplett fatvagn med spillsäker invallning med pump och tillbehör, perfekt för känsliga miljöer

Läs mer här

Spillsäker vätskehantering

NEX·U·® Trådlöst vätskeövervakningssystem

Nästa generations vätskövervakningssystem med trådlös flexibilitet ger dig möjligheten att redogöra för varje droppe vätska som förbrukas.

Läs mer här

NEX·U·® Trådlöst vätskeövervakningssystem

Kontakta oss för vårt nya industriprogram

Kontakta oss

Kontakta oss för vårt nya industriprogram

Serviceavtal

Ladda ner broschyr

Serviceavtal

OriLink® Webbapp Terminal

Läs mer

Alentec & Orion AB kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB