Integritetspolicy

Integritet och dataskydd

Företaget vill upprätthålla en hög tillit till sin egen verksamhet och den bransch företaget arbetar inom. Företaget värnar därför om den personliga integriteten såväl avseende företaget internt som vid användandet av våra produkter och tjänster. Företaget hanterar personuppgifter och data om individer, företag och organisationer med högsta försiktighet och arbetar med att förhindra risk för läckor och olovlig spridning. Företaget strävar efter att i så hög grad som möjligt följa de regler som anges i EU förordningen Nr 2016/679 även kallad Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Alentec & Orion AB (org.nr 556597-3871), Grustagsvägen 4, 138 40 Älta, Sverige, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med de gällande bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgift?

All information som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en enskild fysisk person definieras som personuppgift. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, köphistorik etc. Även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till en enskild person. En behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning osv.

När hanterar vi personuppgifter om dig?

Vi hanterar och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss främst för att fullfölja våra åtaganden mot dig som kund och leverera de produkter du beställer men även när du kontaktar vår kundservice. Vi använder även dina personuppgifter för att skapa en bättre upplevelse när du besöker vår hemsida samt för att informera dig om ditt eventuella konto. Dessutom behandlar vi personuppgifter när du deltar i våra events, tävlingar eller för andra marknadsföringsaktiviteter och för att visa mer relevanta annonser om våra produkter. Vi hanterar bara de personuppgifter som behövs för att på bästa sätt bemöta dig som kund.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

• När du handlar av oss

När du handlar av oss kommer vi behöva hantera dina personuppgifter för exempelvis betalning, leverans av varor eller kundserviceärenden. Nedanstående personuppgifter samlar vi in och hanterar i samband med detta

Namn
Organisationsnummer
Kontaktuppgifter (te x adress, e-post, telefonnummer)
Orderinformation, såsom ordernummer, beställda produkter, orderdatum, pris och köphistorik.
Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, transaktionstidpunkt, belopp, IP-adress och betalningshistorik.

När du registrerar ett användarkonto

Namn
Organisationsnummer
Kontaktuppgifter (te.x. adress, e-post, telefonnummer)
Kontoinformation såsom kundnummer, användarnamn, lösenord och när kontot registrerades eller ändras.
Kundval avseende inställningar för marknadskommunikation och personliga erbjudanden

• När du kontaktar oss

När du kontaktar vår kundservice sparar vi dina personuppgifter i syfte att kunna kommunicera med dig och besvara förfrågningar som kommer in till kundservice via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier). Vi sparar även nödvändig information från klagomål och reklamationer som kan hjälpa oss att förbättra våra produkter. Vilka uppgifter som sparas bestäms av det aktuella ärendets omfattning. Nedan hittar du en förteckning över de personuppgifter som kan komma att behandlas:

Namn
Telefonnummer
E-postadress

• När du besöker vår webbsida

När du besöker vår webbsida använder vi oss av så kallade ”cookies” för att underlätta och förbättra din upplevelse. Du hittar mer information om hur cookies fungerar och hur vi hanterar dem nedan.

Cookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

• Måste jag tillåta cookies?

Denna webbplats använder cookies för funktionalitet kritisk för att det ska gå att handla i butiken. Om du blockerar cookies kan du därför ej heller handla i butiken. Utan cookies kan du dock fortfarande titta på sidor och artiklar i butiken, men vissa funktioner kan bete sig oväntat.

Om du vill handla i butiken men inte vill att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: "Inkognitofönster" (Chrome), "Privat fönster" (Firefox) eller "InPrivate-fönster" (Microsoft Edge). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då ifrån din dator när du stänger din webbläsare.

• Hur använder vi cookies?

Denna webbplats använder cookies för att hantera artiklar i varukorgen, inloggning på "mina sidor" och för vissa funktioner som endast ska visas en gång per besökare. Om du stänger din webbläsare och senare kommer tillbaka till butiken så sparas dina inställningar och artiklar i varukorgen med hjälp av cookies. Vi använder även cookies för att kunna anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig.

Informationen om inloggning på "mina sidor" lagras i en så kallad sessionscookie och raderas därför när du stänger din webbläsare. Våra övriga cookies lagrar inte information för att identifiera dig.

• Tredjepartscookies

Vi använder Google Analytics som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen samt för vår marknadsföring. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.

Alentec & Orion AB kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB