Informatie over vet

Verpakking

Vet is er in verschillende soorten verpakkingen. Onze producten zijn geschikt voor:

• 18-20kg pvc- of metalen emmers
• 50kg metalen vat, ook wel ¼ vat genoemd
• 180kg metalen vat, ook wel 1/1 vat of vol vat genoemd
• 1000kg vloeistofzak

Over vet

Smeervet is eigenlijk niets anders dan olie gemengd met een verdikkingsmiddel om de olie op zijn plaats te houden. Naast olie en verdikkingsmiddelen bevat smeervet ook verschillende soorten additieven die bedoeld zijn om diverse eigenschappen te verbeteren, zoals draagvermogen, wrijvingscoëfficiënt, slijtagebescherming, corrosiebescherming etc.

Vet minimaliseert de slijtage van bewegende delen. Naarmate de wrijving afneemt, worden motoren en machines efficiënter. Smeervet moet ook beschermen tegen corrosie en lang effectief zijn. Vetten worden primair in groepen onderverdeeld op basis van hun toepassingsgebied en vervolgens op basis van het soort toevoeging dat wordt gebruikt. Vetten met de toevoeging EP (Extreme Pressure) hebben additieven om de smering van blootgestelde onderdelen die onder hoge druk werken het hoofd te bieden.

NLGI - De consistentie van een smeervet wordt geclassificeerd op basis van de zogenaamde penetratiesnelheid. Bij een gestandaardiseerde test laat men een kegel een bepaalde tijd in het vet zinken, waarna de onderdompeling wordt gemeten in 1/10 mm. Het resultaat wordt penetratiegetal genoemd. Dit penetratiegetal correleert dan met een tabel waarin het zogenaamde NLGI-nummer kan worden uitgelezen. De schaal gaat van 000 (heel zacht) tot 6 (heel hard).

Leidingen en leidingen voor vet

Leidingen en leidingen voor vet Leidingsystemen voor vet moeten zoveel mogelijk worden vermeden voor langere afstanden. Er kunnen zich problemen voordoen met een slechte doorstroming en een hoge drukval.

Leidingen:
Ø20x3mm 0-20m
Ø25x3mm 0-35m
Ø38x4mm 0-60m

Slangen:
ؼ “0-10m 2 staalinlagen
Ø⅜” 0-15m 2 staalinlagen
ؽ “0-20m 2 of 3 staalinlagen naargelang diameter en druk

Welke pomp moet ik kiezen?

Gewoon vet NLGI 1-2

In bijna alle toepassingen wordt een 60: 1 pomp of een 55: 1 pomp gebruikt, 60: 1 heeft een hogere capaciteit dan 55: 1. De 60: 1-pomp werkt zowel in mobiele als vaste toepassingen.

12750: pomp voor 12-20 Kg vaten
12751: pomp voor 60 Kg vaten
12752: pomp voor 180 Kg vaten

Zeer kleverige vetten en / of systemen waarbij de pomp heel vaak draait.

In deze gevallen wordt een pomp gebruikt waarbij de luchtmotor is gescheiden van de pompslang. Deze pompen worden gebruikt om te voorkomen dat vet de luchtmotor binnendringt. De reden dat vet in de luchtmotor kan doordringen is de combinatie:

Zeer kleverige vetten hebben een zo goede hechting dat een dunne vetfilm op de centrale staaf de pakkingen binnendringt. Wanneer dat deel van de centrale staaf in de luchtmotor naar boven komt, zorgt de uitzetting van perslucht ervoor dat de staaf afkoelt en het vet nog meer stolt. Een deel van de vetfilm wordt in de luchtmotor afgeschraapt.

Dit fenomeen doet zich ook voor bij pompen die langere periodes werken waarbij de koeling erg merkbaar wordt.

12650: pomp voor 12-20 kg vaten
12651: pomp voor 60 Kg vaten
12652: pomp voor 180 Kg vaten

Vetpompen 80: 1

Wordt gebruikt wanneer u niet beschikt over een luchtdruk van meer dan 3-4 bar
12755: pomp voor 12-20 kg vat
12756: pomp voor 60 Kg
12757: pomp voor 180Kg

Vetpompen Industrie

Wanneer het nodig is om grote volumes vet te verpompen of door langere leidingsystemen, worden de pompseries
1282x
1283x
1284x

gebruikt.

Deze pompen hebben een luchtmotor met een diameter van 4 1/2”of 6” en een drukverhouding van 12:1 tot 70:1.
Gebruikt in samenwerking met aandruksystemen (enkelvoudig of met 2 palen) vanwege gewicht en capaciteit.

Zorg ook voor voldoende luchtcapaciteit aangezien de pompen tijdens bedrijf veel lucht nodig hebben.

Toebehoren voor vetpompen

Toebehoren voor vetpompen
Volgplaat, voorkomt luchtbellen en vergemakkelijkt het aanzuigen van vet. Buitenste rubberen flens schraapt het vet van de wand en dicht af. Voorkomt ook dat er vuil in het vet komt die in de pomp kan blijven steken. Het wordt aanbevolen om altijd één of andere vorm van deksel te gebruiken.

Volgadapter voor montage op volgdeksel voor maximale lediging van vetvaten. De adapter wordt op het volgplaat geschroefd, daarna wordt de pomp in de adapter gemonteerd, dit houdt in dat de pomp bovenop het vet zit en door de trillingen als de pomp aanslaat ze naar beneden gedrukt wordt..

Tegelijkertijd krijg je een visueel beeld van hoeveel vet er nog in de verpakking zit. Waar je bij deze adapter rekening mee moet houden is dat hij in de volgplaat geschroefd moet worden, die hiervoor geen gaten heeft maar wel geboord moeten worden.

Belangrijk

Vetpompen worden vaak op de vloer geplaatst bij het wisselen van vetvaten, waardoor vuil en deeltjes in het pompdeel kunnen blijven hangen met defecten tot gevolg. Dit is de enige belangrijkste reden voor problemen en klachten over vetpompen.

Om dit te voorkomen kunnen verschillende pompliften worden gebruikt. Pompliften maken het ook gemakkelijker als de vaten moeten worden vervangen, het risico is groter dat traditionele volgplaten vast komen te zitten.

Als het vetvat een interne plastic zak heeft, wordt voordat het deksel van de volger in het vet wordt gedrukt een klem om het vat / de zak geplaatst om te voorkomen dat de laatste in de pomp wordt gezogen voordat het vat leeg is.