Information om fett

Emballage

Fett kommer i olika typer av emballage. Våra produkter kan hantera:

• 18-20kg plast- eller plåthink
• 50kg plåtfat, även kallat ¼ fat
• 180kg plåtfat, även kallat 1/1 fat eller helfat
• 1000kg Fluid bag

Om fett

Smörjfett är egentligen inget annat än en smörjolja som blandats med ett förtjockningsmedel för att oljan skall stanna kvar på plats. Förutom olja och förtjocknings-medel innehåller smörjfett även olika typer av additiv avsedda att förbättra olika egenskaper som t.ex. belastningsbarhet, friktionskoefficient, slitageskydd, korrosionsskydd m.m.

Smörjfett minimerar slitage på rörliga delar. När friktionen minskar blir motorer och maskiner effektivare. Smörjfett ska även skydda mot korrosion och vara verksamt under lång tid. Smörjfett är i första hand indelade i grupper efter sitt användningsområde, i andra hand efter vilken tvåltyp som används. Fetter som har tillägget EP (Extreme Pressure) har tillsatser för att klara smörjning av utsatta delar som arbetar under höga tryck.

NLGI - Ett smörjfetts konsistens klassificeras utifrån dess s.k. penetrationstal. I en standardiserad test låter man en kona under vis tid sjunka ner i fettet varefter nedsjunkningen mäts i 1/10 mm. Resultatet kallas penetrationstal. Detta penetrationstal korrelerar sedan med en tabell där det s.k. NLGI-talet kan utläsas. Skalan går från 000 (mycket mjukt) till 6 (mycket hårt).

Rör och ledningar för fett

Rör och ledningar för fett Rörsystem för fett skall i möjligaste mån undvikas för längre sträckor. Problem kan annars uppstå med dåligt flöde och högt tryckfall.

Rör:
Ø20x3mm 0-20m
Ø25x3mm 0-35m
Ø38x4mm 0-60m

Slangar:
ؼ” 0-10m Stålarmerad 3-lager
Ø⅜” 0-15m Stålarmerad 3-lager
ؽ” 0-20m Stålarmerad 3-lager

Vilken pump ska jag välja?

Vanligt Fett NLGI 1-2

I nästan alla applikationer används en 60:1 pump eller en 55:1 pump, 60:1 har högre kapacitet än 55:1. 60:1 pumpen fungerar i både mobila och stationära applikationer.

12750: pump för 12-20 Kg fat
12751: pump för 1/4-fat
12752: pump för hel-fat

Väldigt klistriga fetter och/eller system där pumpen går väldigt ofta.
I dessa fall används en pump där luftmotorn är separerad från pumpröret. Dessa pumpar används för att förhindra att fettet kommer upp i luftmotorn. Orsaken att fett kan tränga upp i luftmotorn är kombinationen:

Väldigt klistriga fetter har så god vidhäftningsförmåga att en tunn fett-film på centralstången tränger förbi packningar. När den delen av centralstången kommer upp i luftmotorn gör expansionen av tryckluft att stången kyls ner och fettet stelnar än mer. En del av fettfilmen skrapas av i luftmotorn.

Detta fenomen uppstår även i pumpar som går längre perioder då nedkylningen blir väldigt påtaglig.

12650: pump för 12-20 Kg fat
12651: pump för 1/4-fat
12652: pump för hel-fat

Fettpump 80:1 
Används då man ej har tillgång till mer än 3-4 bars lufttryck
12755: pump för 12-20 Kg fat
12756: pump för 1/4-fat
12757: pump för hel-fat


Fettpumpar Industri
Vid behov av att pumpa stora volymer fett eller genom längre rörsystem används pumpserierna
1282x
1283x
1284x
Dessa pumpar har en luftmotor med diameter 4 1/2” eller 6” och tryckförhållande från 12:1 till 70:1. Används tillsammans med någon form av pumplyft på grund av vikt och kapacitet.

Tillse även att tillräcklig luftkapacitet finns då pumparna kräver mycket luft under drift.

Tillbehör för fettpumpar

Tillbehör för fettpumpar
Följelock, förhindrar gropbildning och underlättar fettinmatning. Yttre gummifläns tätar och skrapar fettet från fatväggen. Förhindrar även att skräp kommer ner i fettet som kan fastna I pumpen. Rekommenderas att alltid använda någon form av föjlelock.

Följelocksadapter för montering på följelock för maximal tömning av fettfat. Adaptern skruvas fast på följelocket, sedan monteras pumpen i adaptern, detta gör att pumpen står uppe på fettet och av vibrationerna när pumpen slår pressar sig nedåt.

Samtidigt får man visuell syn hur mycket fett som är kvar i emballaget . Att tänka på med denna adapter är att den måste skruvas fast i följelocket som inte har några hål för detta utan måste borras.

Viktigt

Fettpumpar ställs ofta på golvet vid byte av fettfat vilket medför att smuts och partiklar kan fastna pumpdelen med driftstörningar som följd. Detta är den uteslutande största anledningen till problem och reklamationsärenden på fettpumpar.

För att undvika detta kan olika pumplyftar användas. Pumplyftar underlättar också om faten har bulor, risken är större att traditionella följelock fastnar. Om fettfatet har en invändig plastsäck, innan följelocket trycks ner i fettet sätts ett spännband runt fatet/säcken för att undvika att det senare sugs in i pumpen innan fatet är tomt.

Alentec & Orion AB kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB