Miljöpolicy

Vår miljöpolicy innebär att vi ska eftersträva att vår verksamhet och våra produkter skall ge en så minimal miljöpåverkan som möjligt. Vi skall fokusera på miljöfrågor genom att bedriva ett ständigt förbättringsarbete, arbeta förebyggande och följa relevant miljölagstiftning.

Vi skall löpande arbeta för att minska användningen av råvaror och energi och eftersträva en effektiv avfallshantering. Vi ska också minimera transporternas miljöpåverkan orsakade av vår verksamhet och välja, om möjligt, miljövänliga råmaterial till våra produkter.

Detta ska vi uppnå genom att:
  • Uppfylla de krav som ställs i ISO 14001, samt löpande kontrollera, mäta, och utvärdera vår miljöpåverkan
  • Mäta, styra och effektivisera våra transporter
  • Prioritera användningen av miljövänligare material redan i utvecklingsskedet
  • Aktivera och engagera personalen i vårt miljöarbete
  • Vårt miljöarbete bedrivs inom ramarna för vad som är tekniskt och ekonomiskt rimligt
  • Alltid hålla miljömedvetandet levande inom företaget.
  • Vi har ett målprogram för miljöarbetet.
  • Vi arbetar med ständiga förbättringar.
  • Vi utvärderar våra leverantörer avseende deras miljöpåverkan.
I och med svårigheterna att få en exakt siffra på våra utsläpp i samband med tjänsteresor så har vi valt att klimatkompensera genom att ge bidrag till Världsnaturfonden och deras projekt om att rädda regnskogen. I och med svårigheterna att få en exakt siffra på våra utsläpp i samband med tjänsteresor så har vi valt att klimatkompensera genom att ge bidrag till Världsnaturfonden och deras projekt om att rädda regnskogen.

WWF Gåvobevis

Alentec & Orion AB kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB