Information om vätskor

Övriga vätskor

Är vårt samlingsnamn på andra förekommande vätskor i verkstäder och det är framförallt spolarvätska, kylarvätska, avfettningsmedel, rengöringsmedel och vatten.

Dessa vätskor kräver oftast produkter i plast och/eller rostfritt stål då de mer eller mindre aggressiva mot olika material.

Viktigt att komma ihåg är att när man pratar avfettningsmedel så finns det i grunden två olika varianter, en vattenbaserad som också kallas alkalisk avfettning och en petroliumbaserad som också kallas kallavfettning. Alkalisk avfettning skall hanteras som ”Övriga Vätskor” medans kallavfettning hanteras som ”Olja”.

Spolarvätska är normalt baserad på etanol eller isopropanol och är restprodukter från till exempel skogsindustrin eller vinframställning. Vätskan ”förfinas” inte utan innehåller oftast rester av andra ämnen som kan påverka material och funktion. Vid tillverkningen tillsätts vatten och tensider för en förbättrad funktion.

Vilken pump ska jag välja?

För att säkerställa maximal livslängd på pumpen, bör man välja en pump med tätningar i material som är kompatibla med vätskan som ska pumpas. Välj vätska i listan nedan för att få svar på vilka material som är kompatibla.

Please choose a chemical:

Selected chemical:   No chemical chosen
Pump Material:   Compatibility
Nitrile:    
Viton:    
EPDM:    
PTFE:    
Aluminum:    
Brass:    
Nylon:    
Polypropylene:    
316 STAINLESS:    
HYTREL:    
Acetal:    

Blandningspumpar

Många av vätskorna som ingår i ”Övriga Vätskor” skall blandas med vatten till en lämplig brukslösning.

Vi har lösningar med tre olika tekniker för blandning av vätskor.

Kolvpump
Blandningsutrustningar med kolvpump påverkas inte av vattentryck och koncentratvätskans viskositet.

Membranpump
Blandningsutrustningar av membranpumpsmodell påverkas av koncentratvätskans viskositet.

Ejektor
Blandningsutrustningar med ejektor påverkas av vattentryck och koncentratvätskans viskositet

Ska vätskan pumpas i ett rörsystem, välj kolvpump

För spolarvätska, kylarvätska, avfettning finns två varianter i rostfritt stål, en med tryckförhållande 1:1 och en med 4:1.

Vätskepump 1:1 rostfri
22772: kort pump
22777: kort pump med sugrör för helfat

Vätskepump 4:1 rostfri
22770: kort pump
22775: kort pump med sugrör för helfat.

För lågkorrosiva vattenblandade vätskor som som finns en variant i kemförnicklat stål.

Vätskepump 1:1 kemförnicklat stål
22820: kort pump
22825: kort pump med sugrör för helfat.

Membranpumpar

Membranpumpar används i stor utsträckning inom industrin för överföring av vätskor. Sortimentet består av pumpar med kapacitet från 20 liter/minut till 250 liter/minut. Det är viktigt att kontrollera kompabiliteten mellan de kemikalier som skall pumpas och de ingående materialen i pumparna. Det finns en stor variation av material att tillgå för pumphus, membran och kulor/backventiler och även möjlighet att skräddar sy en pump för att uppnå kompabilitet:

Pumphus: Polypropylen, Acetal, Aluminium Kemförnicklad, Ledande Acetal, Ledande Polypropylen, Rostfritt stål

Membran: Acetal, Hytrel®, Teflon® /EPDM, Santoprene®

Tätningar/övriga våtdelar: Acetal, Teflon®, Viton®, Rostfritt stål

Våra membranpumpar har unika lösningar med center flow teknik och patenterad luftventil. Tekniken ger följande fördelar jämfört med traditionella membranpumpar:

• Reducerad pulsation
• Lång livslängd för membran
• Kort underhållstid vid service och reparation tack vare att alla slitdelar kan bytas medans pumpen är monterad i ledningen
• Låg vikt
• Kompakt design
• Lite vibrationer och låg ljudnivå
• Låg luftförbrukning
• Hög sugförmåga, 6-8 meter beroende på vätska
• Underhåll utan att koppla bort från distributionsledningen
• Hög noggrannhet vid dosering
• Minimerad risk för skvätt och spill vid tappning

Alentec & Orion AB kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB