Information om olja

Emballage

Oljor kommer i olika typer av emballage. Våra produkter kan hantera:

25 liters plastdunk
60 liters plåtfat, även kallat ¼ fat
208 liters plåtfat, även kallat 1/1 fat eller helfat
1000 liters IBC i plast
Bulk, tankbil

Om olja

Olja har vanligtvis flera uppgifter

• Att smörja, det vill säga att hålla friktionsytorna i motorn åtskilda.
• Att kyla genom att transportera bort värme.
• Att skydda motordelar mot korrosion.
• Att minska vibrationerna och därmed dämpa motorljudet.
• Att ha en rengörande funktion.

Pumpar som används till olja innehåller vanligt stål/aluminium samt nitrilgummi, även känt som Buna-N, Perbunan eller NBR (förkortning av nitrile butadiene rubber).

Oljan är inte en korrosiv vätska utan hjälper till att smörja.

Det går att använda oljepumpar även för de flesta typer av glykol och kylarvätskor.

Välj inte för liten pump kapacitetsmässigt, den får då en stressigare gång vilket medför ett större slitage.

Vätsketyper & Egenskaper

Viskositet
Definition: En mått av vätskans motstånd att flöda vid en given temperatur eller enkelt sagt, det är hur tjock eller tunn vätskan är vid en given temperatur. Viskositeten kan uttryckas i Saybolt Universal Seconds (SSU/SUS) eller Centistokes(cSt). Dessa värden omvandlas till centipoise(cp) för att beräkna friktionsförlust.

Temperaturen ändrar viskositeten
Varm temperatur reducerar viskositeten och gör den lättare att prima och pumpa. Kalla temperaturer ökar viskositeten och kan påverka pumpens primning samt öka mottrycket i rörsystemet. Viskositeten ändras också på grund av skjuvning(fett) dvs att fettet får en mer flytande form när det sätts under tryck.

Uppvärmning av vätska
Kontrollera alltid med din oljeleverantör innan uppvärmning av fett eller olja sker. Speciellt känsligt kan fett vara då olja separeras från bas-komponenten i fettet vilket kan ändra fettets prestanda.

Termisk expansion

Termisk expansion Vätskor expanderar och ökar i volym vid uppvärmning och det gäller naturligtvis även motorolja, växellådsolja, hydraulolja, glykol, spolarvätska etc.

När en vätska i ett slutet rör värms upp ökar även trycket i då vätskan inte har plats att expandera. För varje grad som temperaturen höjs ökar trycket med 10bar.

Exempel: Grundtemperatur 20ºC med en temperaturhöjning på 10ºC

Höjning 10ºC x 10bar = 100bars tryckökning i rörsystemet

Tryckbegränsningsventil

Tryckbegränsningsventil Alla våra olje/vätskepumpar levereras med en tryckbegränsningsventil. Den släpper ut den, vanligtvis lilla, volym som behövs för att hålla trycket under de 60bar som vi rekommenderar. För att undvika spill kan en slang monteras för retur av olja från pumpen till tanken.

Tryckförhållande

Tryckförhållande
I både luftmotor, blå detalj, och pump/våtdelen, grön detalj, finns det en kolv. Förhållandet mellan dessa ytor skapar tryckförhållandet.Exempel: Kolvytan i luftmotorn, d1, har en yta av 25cm² och kolvytan i pumpdelen, d2, har en yta av 5cm². Detta ger ett tryckförhållande på 5:1 och vätsketrycket blir 5 x ingående lufttryck:Lufttryck 7 bar X Tryckförhållande 5 = 35 bar vätsketryck I både luftmotor, blå detalj, och pump/våtdelen, grön detalj, finns det en kolv.
Förhållandet mellan dessa ytor skapar tryckförhållandet.

Exempel: Kolvytan i luftmotorn, d1, har en yta av 25cm² och kolvytan i pumpdelen, d2, har en yta av 5cm². Detta ger ett tryckförhållande på 5:1 och vätsketrycket blir 5 x ingående lufttryck:

Lufttryck 7 bar X Tryckförhållande 5 = 35 bar vätsketryck

Rörsystem för olja

Rörsystem för olja bör utföras enligt följande. Problem kan annars uppstå med dåligt flöde och högt tryckfall.

Rör: Ø22x1,5mm 0-80m
Ø28x2mm 0-150m
Ø35x3mm 0-300m

Slangar: Ø3/4” 0-80m Stålarmerad 1-lager

Ett enkelt distributionssystem

Ett enkelt distributionssystem Se bild samt förklaring över de ingående komponenterna i ett distributionssystem för olja.

1. Regulator för att ställa in lämpligt lufttryck till pumpen.
2. Pump för att suga upp vätskan ur behållaren och föra den vidare till tappstället.
3. Sugledningen skall hållas så kort som möjligt och helst inte understiga 1”, 3/4” är ett absolut minimum.
4. Fat/IBC/Tank med till exempel motorolja, glykol eller kylarvätska
5. Sugrör i fat/IBC/tank etc.
6. Oljeventil med digitalt mätverk.
7. Slangupprullare, i detta fall kapslad modell.

Sugledning

Följande saker bör undvikas på pumpens sugsida:

Lång sugledning, se vårt sortiment av sugslang

För liten diameter, se vårt sortiment av sugslang

Ingen backventil, sugledningen skall alltid ha backventil i änden

Om sugledningen är undermålig på ett eller annat sätt kan pumpen kavitera vilket innebar att luftfickor bildas i sugledningen och i utloppsledningen närmast pumpen och pumpen ”rusar” utan att kunna pumpa någon vätska.

Vilken pump ska jag välja?

Överföring från fat eller tank med 2-5m slang och handventil

Lättare oljor, hydraulolja, motorolja, glykol, ATF

Pumpar 1:1

Överföring från fat eller tank med 2-5m slang och handventil

Mobila enheter och mindre system

Pumpning av tyngre oljor, bakaxelolja, växellådsolja

Pumpar 3:1

Mobila enheter och mindre system

System med fat/tank, slangupprullare och handventil

Alla oljor

Pumpar 3:1

System med fat/tank, slangupprullare och handventil

System med fat/tank, rörsystem upp till 50m och slangupprullare

Lättare oljor, hydraulolja, motorolja, glykol, ATF

Pumpar 3:1

System med fat/tank, rörsystem upp till 50m och slangupprullare

System med fat/tank, rörsystem upp till 50m och slangupprullare

Tyngre oljor, bakaxelolja, växellådsolja

Pumpar 5:1

System med fat/tank, rörsystem upp till 50m och slangupprullare

System med fat/tank, rörsystem över 50m och slangupprullare

Alla oljor

Pumpar 5:1

System med fat/tank, rörsystem över 50m och slangupprullare

Alentec & Orion AB kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB