Certifieringar

Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001 vilket innebär att vi har fått bekräftat att vi har ett effektivt system för ledning och styrning av kvalitets- och miljöfrågor.

Vår kvalitetspolicy ska genomsyra hela leveransen till våra kunder, från offert och ritningar till produkter och färdig lösning. Vi ska erbjuda marknaden ett koncept som en del av en värdeskapande process med målet att tillfredsställa våra kunders önskemål.

Detta ska vi uppnå genom att:
• Välja leverantör utifrån kvalitet på produkter, allmän pålitlighet och konkurrenskraftig prisnivå.

• En långtgående delegering av allt kvalitetsarbete sker, såväl förebyggande som verifierande och åtgärdande.

• Alla ges möjlighet att bidra till företagets totalkvalitet.

• Driva utvecklings- och utbildningsprogram som säkerställer att all personal har en kompetens för att ”göra rätt från början” och ta aktivt kvalitetsansvar

• Att utveckla personal, rutiner och organisation för att uppnå ovan nämnda mål

• Vi har ett målprogram för miljöarbetet.

• Vi arbetar med ständiga förbättringar.

• Vi utvärderar våra leverantörer avseende deras miljöpåverkan.
”Det är vår Policy att göra kvalitet till varje medarbetares angelägenhet och låta begreppet totalkvalitet prägla hela företagets verksamhet”

Alentec & Orion AB kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB