Kvalitetspolicy

Vårt främsta mål är nöjda kunder och att vi skall förknippas med kvalitet gällande medarbetare produkter, tjänster och kundservice. Detta uppnår vi genom att möta kunders önskemål genom god kommunikation. Alla är ansvariga för att vara tillmötesgående mot kunder och hantera kundärenden på ett korrekt sätt.

Samtliga medarbetare och deras beteende skall reflektera våra värderingar:

• Alla medarbetare och underleverantörer engagerar sig i vårt kvalitetsarbete,
• Alla har möjlighet att bidra till företagets kvalitet,
• Vi utvecklar ständigt våra arbetsmetoder för att lösa uppgifter på det mest effektiva och rationella sättet,
• Alla rutiner är dokumenterade på ett lättförståeligt och beskrivande sätt,
• Alla medarbetare lär sig att göra saker rätt från början och tar ett aktivt kvalitetsansvar, genom våra utvecklings- och kompetensutbildningsprogram,
• Alla medarbetare arbetar som ett team där kunskap finns om det personliga bidraget för kvaliteten på företagets produkter och tjänster,
• Kritisk information görs tillgänglig där det behövs, så att arbetet utförs med kvalitet och framgång,
• Vi ser till att rätt person är på rätt plats, genom välplanerad rekrytering och internutbildning.

Vi förbättrar ständigt oss själva och vår verksamhet:

• Vi har mål för kvalitetsarbetet,
• Vi baserar våra beslut på fakta och mätningar,
• Vi förbättrar kontinuerligt vårt kvalitetsledningssystem,
• Vi gör saker i rätt tid och på rätt sätt,
• Vi arbetar proaktivt för att förebygga problem och risker,
• Vi engagerar medarbetare och andra intressenter i det dagliga förbättringsarbetet för att öka kundnöjdheten,
• Vårt affärssystem är ett dagligt verktyg för att vägleda och leda företaget på rätt sätt i förbättringsarbetet och för att möta kunders och myndigheters krav (inkl. lag- och myndighetskrav).

Alentec & Orion AB kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB