Eldrivna vakuumsystem

Det ultimata spilloljesystemet för hantering av stora volymer spillolja, direkt från fordon till lagringstank.Enheterna är enkla att installera, behöver inga lokala justeringar. Ansluts endast till tryckluft (max. 8 bar) och till 400 V, förutom evakuering till spilloljetank samt sugledning.- Vakuumtanken töms automatiskt med tryckluft när den är full med spillolja.- Tanken har två nivåvakter som kontrollerar den automatiska tömningen av spilloljan till den externa spilloljetanken. När vakuumtanken är tömd vakuumsätts systemet automatiskt.- Maximum vakuum i behållaren: 99%.- Elektronisk kontrollpanel med möjlighet att tömma behållaren manuellt. Systemet består av följande delar:1. Slangupprullare för oljedistribution samt spilloljesug bekvämt placerade intill varandra2. Slangupprullare för spilloljesug, kan placeras på vägg, i tak eller i grop.3. Vakuumenhet4. LagringstankEnheterna är konstruerade för att användas endast för spillolja.
Det ultimata spilloljesystemet för hantering av stora volymer spillolja, direkt från fordon till lagringstank.

Enheterna är enkla att installera, behöver inga lokala justeringar. Ansluts endast till tryckluft (max. 8 bar) och till 400 V, förutom evakuering till spilloljetank samt sugledning.

- Vakuumtanken töms automatiskt med tryckluft när den är full med spillolja.
- Tanken har två nivåvakter som kontrollerar den automatiska tömningen av spilloljan till den externa spilloljetanken. När vakuumtanken är tömd vakuumsätts systemet automatiskt.
- Maximum vakuum i behållaren: 99%.
- Elektronisk kontrollpanel med möjlighet att tömma behållaren manuellt.

Systemet består av följande delar:
1. Slangupprullare för oljedistribution samt spilloljesug bekvämt placerade intill varandra
2. Slangupprullare för spilloljesug, kan placeras på vägg, i tak eller i grop.
3. Vakuumenhet
4. Lagringstank

Enheterna är konstruerade för att användas endast för spillolja.

Alentec & Orion AB kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB