Vår projekthantering

Vi har många års erfarenhet av att leverera lösningar till verkstäder och industrier från planeringsfasen till byggnation, installation och driftsättning.

Kunden, Kostnader och Koordination i fokus

Projektering med kund och/eller projektör

Vi går tillsammans med kund igenom behov och förutsättningar, t ex. lämplig layout/placering av utrustning för kundens specifika verkstad/ lokal. Vi går även igenom vilka nödvändiga utrymmen som behövs då speciella regler gäller angående lagring av miljöfarliga och brännbara vätskor.
Projektering med kund och/eller projektör

Planering med kund och/eller entreprenörer och projektledare

Vi tar fram ritningar och gränsdragningar mellan vår entreprenad och övriga entreprenörer. Gränsdragningarna används för att minimera kostnader och få en bra samordning. Ett bra flöde under byggnationen koordinerar på bästa sätt övriga installationer som t ex. anslutningspunkter för el och vatten.
Planering med kund och/eller entreprenörer och projektledare

Genomförande

Vi är aktivt engagerade i projekterings- och byggmöten för att säkerställa överensstämmelse med planerna för utrustningsinstallationen. Vår kontaktperson, som också har planerat anläggningen, agerar som projektledare för att undvika avvikelser. Våra egna tekniker ansvarar för driftsättning, tester och justeringar efter installationen.
Genomförande

Eftermarknad

Vår serviceorganisation finns tillgänglig för service-, underhålls- och reparationsarbeten. Vi erbjuder förmånliga serviceavtal för regelbunden service och underhåll av din anläggning, allt för att undvika onödiga driftstopp och kostnader.
Eftermarknad


Alentec & Orion AB kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB