Vår Affärsidé

Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustningar och tjänster inom pumpning, mätning, dosering och utsug för fordonsverkstäder, tillverkande industri och gruvnäringen.

Vi erbjuder kundanpassade lösningar för en bättre och säkrare arbetsmiljö, förenklad administration och ökad lönsamhet.
I vårt erbjudande ingår ett totalkoncept bestående av allt från produkter och system till installation, utbildning och service.
Vidare ingår kontrollsystem som bidrar till effektivare administration, kontrollerat kassaflöde och förbättrad kvalitetsuppföljning.

För marinor och verkstäder i känsliga miljöer har vi utvecklat speciallösningar som gör det möjligt att hantera miljöfarliga vätskor och oljor på ett säkert och arbetsmiljömässigt bra sätt.

Vår kunskap och långa branscherfarenhet är också en del i vårt affärserbjudande. Vi bidrar med expertkunskap i samband med ombyggnation och nybyggnationer av fordonsverkstäder.

Vi kan agera rådgivare gällande frågor som rör exempelvis tillståndsansökningar och kontrollkrav.

Alentec & Orion AB kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB