Mekonomen expanderar med specialiserad verkstad för lätta Lastbilar

Masoud Ghazemi, i samarbete med Alentec & Orion, expanderar sin verksamhet i Kungsängen genom att öppna en ny verkstad dedikerad åt lätta lastbilar. Efter framgången med sin första personbilsverkstad 2020, riktar Ghazemi nu in sig på en specialiserad nisch inom transportsektorn för Stockholm, vilket möter det ökade behovet av underhållstjänster för små lastfordon som används för godsleveranser i området.

Denna nya verkstad, belägen tvärs över gatan från den första, är inte bara ett tecken på Ghazemis växande företag utan också på det ökade behovet av specialiserad service för lätta lastbilar som hanterar godsleveranser inom regionen, exempelvis för stora kedjor som ICA.
Det som särskilt utmärker dessa verkstäder är deras utrustning med modern teknologi från Alentec & Orion, inklusive Orilink-systemet för övervakning av vätskor.

Denna teknologi säkerställer att verkstädernas drift är både effektiv och miljövänlig, vilket återspeglar Ghazemis åtagande för högkvalitativ service och hållbarhet.

Vidare har installationen av avgasutsug spelat en viktig roll för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för personalen.
Ghazemis andra verkstad representerar inte bara expansionen av hans företag utan också framgången för ett fortsatt partnerskap med Alentec & Orion, där kvalitet, innovation och kundtillfredsställelse står i centrum.

Denna utveckling är ett lysande exempel på hur rätt utrustning och teknologi kan möjliggöra för verkstäder att bredda sin serviceportfölj och tillhandahålla specialiserade tjänster som uppfyller de unika behoven hos både företag och deras kunder i en alltmer konkurrensutsatt bransch.

Alentec & Orion AB kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB