Installationskomponenter, fett

Rördimensioner vid olika rörlängder (EN10305-4)

Rörlängd - Diameter
0-20 m - Ø 20 x 3 mm
0-35 m - Ø 25 x 3 mm
0-60 m - Ø 38 x 4 mm

Installationskomponenter

Pos nr refererar till nedanstående ritning
Pos Beskrivning Rördiameter Rördiameter Rördiameter
    Ø 20 x 3 mm Ø 25 x 3 mm Ø 38 x 4 mm
1 Avstängningsventil 30201345 30201345 30201345
2 Koppling 10103250 10103280 10103337
3 Rörklammer 70101237 70101261 70101303
4 Bärskena 70501423 70501423 70501423
    (Längd= 2 m) (Längd= 2 m) (Längd= 2 m)
5 Vinkelkoppling 10106484 10106493 10106505
6 Skarvkoppling 10103064 10103073 10103091
7 T-koppling 10106364 10106370 10106382
8 Reducering -   10101588
9 Rör 73202 (L= 6 m) 73252 (L= 6 m) 73383 (L= 6 m)
10 Rörklammer 70101237 70101261 70101303
11 Koppling 10103250 10103280 10103337
12 Avstängningsventil 30201345 30201345 30201345
13 Nippel 25102047 25102047 25102047
      +25102038 +25102047
      +25101871 +70091220
14 Nippel 25102047 25102047 70091220
      +25101871 +25102047
15 Gummistålbricka 10103544 10103517 10103523
      +10103544 +10103544
16 Gummistålbricka 10103544 10103544 10103544
      +10103517 +10103523

Kompletta monteringssatser

Rördiameter Ø 20 x 3 mm
99417 • Anslutningssats pump består av Pos 1, 2, 14, 2st 15.
99420 • Rörsats består av Pos 4, 6, 9, 4st 3.
99423 • Anslutningsats slangupprullare består av Pos 11,12, 13, 2st 16.

Rördiameter Ø 25 x 3 mm
99418 • Anslutningssats pump består av Pos 1, 2, 14, 2st 15.
99421 • Rörsats består av Pos 4, 6, 9, 4st 3.
99424 • Anslutningsats slangupprullare består av Pos 11,12, 13, 2st 16.

Rördiameter Ø 38 x 4 mm
99419 • Anslutningssats pump består av Pos 1, 2, 14, 2st 15.
99422 • Rörsats består av Pos 4, 6, 9, 4st 3.
99425 • Anslutningsats slangupprullare består av Pos 11,12, 13, 2st 16.

Alentec & Orion AB kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB