Våra lösningar förbättrar din

Lönsamhet - innebär i praktiken att oljesvinnet elimineras med våra vätskekontrollsystem

Effektivitet - innebär i praktiken att du lägger mindre tid på att bära flaskor med vätskor, och med digital mätare kan se direkt hur mycket vätska som har fyllts

Miljö - innebär i praktiken att vätskor och kemikalier inte kommer ut i naturen, tack vare invallade tankar och system som förhindrar läckage i t.ex golvbrunnar vid slang- eller ledningsbrott.

Ergonomi - innebär i praktiken att människornas ryggar sparas när man hanterar vätska i stor förpackning och pumpar direkt in i behållaren, utan att bära på kannor eller dunkar. Arbetsmiljön förbättras även när spillolja samlas upp direkt i spilloljebehållare och sedan pumpas ut till en central lagringstank, utan att operatören behöver komma i kontakt med cancerframkallande eller frätande ämnen.
Välj område nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig att förbättra din verksamhet

Personbilsverkstäder

Lastbilsverkstäder

Entreprenad och maskiner

Industri

Skadeverkstäder

Serviceavtal

Alentec & Orion AB kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB