We provide solutions

Våra lösningar förbättrar din:

Lönsamhet - innebär i praktiken att oljesvinnet elimineras med våra vätskekontrollsystem.

Effektivitet - innebär i praktiken att du lägger mindre tid på att bära flaskor med vätskor, och med digital mätare kan se direkt hur mycket vätska som har fyllts.

Miljö - innebär i praktiken att vätskor och kemikalier inte kommer ut i naturen, tack vare invallade tankar och system som förhindrar läckage i t.ex golvbrunnar vid slang- eller ledningsbrott. Genom att pumpa direkt från en stor behållare kan man undvika all hantering med engångsemballage såsom lagring och kostsam bortforsling.

Ergonomi - innebär i praktiken att människornas ryggar sparas när man hanterar vätska i stor förpackning och pumpar direkt in i behållaren, utan att bära på kannor eller dunkar. Arbetsmiljön förbättras även när spillolja samlas upp direkt i spilloljebehållare och sedan pumpas ut till en central lagringstank, utan att operatören behöver komma i kontakt med cancerframkallande eller frätande ämnen.
Välj område nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig att förbättra din verksamhet.
Vår projekthantering

Vår projekthantering

Vi har många års erfarenhet av att leverera lösningar till verkstäder och industrier från planeringsfasen till byggnation, installation och driftsättning. Vi går tillsammans med kund igenom behov och...

Serviceavtal

Serviceavtal

Låter ni oss utföra service på er anläggning kommer ni säkerställa maximal effektivet med minskade driftstopp samt oväntade och oönskade kostnader. För kunder med serviceavtal erbjuder vi även...

Alentec & Orion AB kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB