Smörj- och servicelastbil

Vi presenterar stolt ett fantastiskt samarbete och expertis när det gäller smörj- och servicelastbilar mellan Hydroscand AS och Paltek AS i Norge, med utrustning från Orion.
Paltek AS, beläget i Sandnes i Norge, har fram till dags dato utrustat flera hundra smörj- och servicelastbilar i alla möjliga former och storlekar, med en mycket hög kvalitet och ett öga för detaljer. Paltek AS är en sann expert på att möta kundernas krav, oavsett lastbilsmärke. Tillsammans med expertisen från Hydroscand AS och Alentec & Orion AB, kan Paltek AS leverera kompletta distributionssystem för smörj- och vätskehantering för dessa imponerande lastbilar.
I ett av de presenterade fallen är smörjlastbilen utrustad med nio pneumatiska kolvpumpar för 208l-fat (22810), med digitala handmätare för att kunna mäta den exakta volymen som fylls (20372). Varje pump har sin egen PÅ/AV-knapp. Detta för att säkerställa att pumparna inte är trycksatta förrän de behövs, vilket gör systemet mycket säkert och också med så låg luftförbrukning som möjligt.
Denna lastbil är också utrustad med en spilloljetank, en pneumatisk membranpump (22320) och en 4-vägsventil (28329). Det innebär att denna lastbil både kan tömma spillolja från fältet till lastbilens spilloljetank, men också kunna tömma sin egen tank genom att ändra läge på 4-vägsventilen.
Under 2024 kommer vi att fortsätta utveckla vätskehanteringen och distributionssystemen för servicelastbilar tillsammans med Hydroscand AS och Paltek AS!

Alentec & Orion AB kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB