Traktor & Maskin i Sörmland AB tar ett stort kliv framåt med ny servicehall

Genom att implementera Alentec & Orions produkter har Traktor & Maskin i Sörmland AB lyckats skapa en miljö där varje droppe räknas och kontrolleras. Från färskolja till spilloljehantering - varje aspekt är designad för maximal effektivitet och minimal miljöpåverkan.
Detta kundcase belyser hur integreringen av OriLink® i ett ekonomisystem inte bara effektiviserar dagliga operationer utan även ger en transparent och exakt översikt över resursanvändningen.
Stor vikt har även lagts vid att förbättra arbetsmiljön och minska miljöpåverkan genom installation av avancerade avgasutsugs- och punktutsugssystem. Dessa system säkerställer en renare, säkrare och mer effektiv arbetsplats.
Genom att effektivt avlägsna skadliga ångor och vätskor direkt vid källan, bidrar dessa system till en hållbarare drift och en bättre hälsa för personalen.

Alentec & Orion AB kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB