Information om sprayutrustning

Information om sprayutrustning

Vätskor är i praktiken industriella substanser vilkas sammansättning och påverkan på material endast är kända av tillverkarna. Det är därför viktigt att testa vätskan- om möjligt tillsammans med tillverkaren. Produktinformationen ger normalt inte tillräcklig information för utvärdering.

Viktigt att tänka på vid köp av en sprayutrustning:

Max arbetstemperatur:
Plastutrustning 30 °C
Metallutrustning 40 °C

Vätskans viskositet:
< 1,5 ggr vattnets viskositet. Om större droppar och mindre sprayvinkel kan accepteras, kan vätskor med högre viscositet användas.

Brandfarliga vätskor:
Vätskor med en flampunkt under 55 °C skall inte användas i sprayutrustningar.

Alla Sprayutrustning

Alentec & Orion AB kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB