OriLink®

OriLink® - Kraftfullt vätskekontrollsystem för ökad lönsamhet i verkstäder och industrier

FEM SNABBA FAKTA
1. Affärsförlusten för felaktig lagerkontroll av vätskor är ofta förbisedd
2. Alla verkstäder har problem med svinn av vätskor
3. Genomsnittligt svinn är c:a 10%
4. När svinnet upptäcks har intäkterna redan påverkats
5. Bättre kontroll av tappad vätska betyder större intäkter¨

VARFÖR BEHÖVER DU ETT VÄTSKEKONTROLLSYSTEM?
• Varför hanteras inte olja, glykol, spolarvätska och AdBlue® som andra reservdelar?
• Kan DU vara säker på att er nuvarande mätmetod garanterar att varje tappad liter vätska debiteras? Exempel: En verkstad gör av med c:a 3000 liter motorolja per år eller mer. Baserat på ett genomsnittligt försäljningspris på 250kr/liter motsvarar detta ett årligt försäljningsvärde av 750 000kr.
• En optimal vinstmarginal kan uppnås OM all olja räknas, registreras och debiteras.
• Baserat på ovanstående exempel motsvarar varje icke fakturerad liter olja en inkomstförlust på 250kr.

Integration till affärssystem

Innan tappning av vätska kan påbörjas valideras tappningen mot att en öppen arbetsorder finns, och efteråt skickas tappad volym direkt in på arbetsorder. Idag finns färdigutvecklade integrationer mot 140 olika affärssystem, vilket innebär att arbetet är redan gjort från båda parter och integrationen kan implementeras samt driftsättas omedelbart.
Pos Art. Nr Benämning Beskrivning
1 23400 OriLink® Tappställemodul Mäter, startar och stoppar flödet av vätska genom signal till magnetventilen (5) (max 4 per modul)
2 23404 OriLink® Display Visar tappad volym på långa avstånd, eller tanknivå
3 23401 OriLink® Terminal Används för att ge åtkomst till systemet med personlig PIN-kod samt arbetsordernummer
4 23403 OriLink® PC Interface För inkoppling av systemet till PC, för lagring av transaktioner och koppla till externt affärssystem
5 SPEC2290* Mätare och magnetventil Mäter volymen som passerar samt startar och stoppar flödet av vätska
6 23408/23430 OriLink® Tankmodul Övervakar tankarna, startar och stoppar pumpar
7 48059* Magnetventil Startar och stoppar tryckluftsförsörjningen till pumpen
8 23417* Nivågivare Övervakar tanknivå och förhindrar torrpumpning i rörsystemet
- 23393* Signalkabel Förbinder mätverk och nivågivare till tappställemodul eller tankmodul
- 23411 Kommunikationskabel Förbinder modulerna i ett eget självkontrollerande nätverk

* Fler modeller finns. Välj utförande baserat på applikation.

Alentec & Orion AB kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB