Information om vätskor

Information om vätskor

Är vårt samlingsnamn på andra förekommande vätskor i verkstäder och det är framförallt spolarvätska, kylarvätska, avfettningsmedel, rengöringsmedel och vatten. Dessa vätskor kräver oftast produkter i...

Vätske/Materialguide

Vätske/Materialguide

För att säkerställa maximal livslängd på pumpen, bör man välja en pump med tätningar i material som är kompatibla med vätskan som ska pumpas. Välj vätska i listan nedan för att få svar på vilka...

Sprayutrustning

Sprayutrustning

Vätskor är i praktiken industriella substanser vilkas sammansättning och påverkan på material endast är kända av tillverkarna. Det är därför viktigt att testa vätskan- om möjligt tillsammans med...

Alentec & Orion AB kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB