Information om slangupprullare

Använder du slang i din verksamhet är det en självklarhet att också använda slangupprullare. De omedelbara vinsterna i form av längre slanglivslängd, ökad effektivitet, rationellare hantering och förbättrad säkerhet uppväger många gånger den investeringen som slangupprullare innebär. Slangen finns alltid till hands och är aldrig i vägen.

Slangfria golv minskar risken för halk- och snubbelolyckor samt förenklar städningen. Slangupprullare medför alltså ökade möjligheter till en fördelaktig totalekonomi. Slangupprullarna kan monteras i valfritt läge på vägg eller i tak.

Vi rekommenderar att slangupprullare monteras minst 2,5 meter över golvet.

Alentec & Orion AB kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB