Färskoljetank 1.500 liter, för placering inomhus

Färskoljetank 1.500 liter, för placering inomhus

Tanken levereras med slangupprullare 26432, pump 22810, mätverk 20371 samt erforderliga slangar samt tankanslutningar. Tanken skall placeras enligt gällande regler.

Alentec & Orion AB kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB