Datakoppling Genericrest OriLink®

Datakoppling mellan Orions mätsystem och Generic Rest, för validering av jobb nr innan tappning och sedan överförs informationen om jobb nr, volym och art nr.

Tekniska data

Artikelnr.
23567

Alentec & Orion AB kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB