Nässjö Tågdepå

Om projektet

Tågdepån i Nässjö är en stor satsning som sker i linje med den regionala utvecklingsstrategin och det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Den nya tågdepån byggs på en gräsyta norr om rangerbangården i Nässjö och beräknas stå klar andra halvåret 2023 till en maximal kostnad på 720 miljoner kronor. Tågdepån tar cirka 35 000 kvadratmeter markyta i anspråk och byggnaden är 7 500 kvadratmeter stor.

Den nya tågdepån ger möjlighet att utveckla tågtrafiken på sikt då underhållskapaciteten utökas. Depån ger också möjlighet att klara de nya tåg som är beställda, vilka är längre än de nuvarande tågen och har en annan placering av den tekniska utrustningen.

Vår roll i projektet

Vi på Alentec & Orion har fått förtroendet att leverera utrustning till tågdepåns nya verkstad i form av

• Pumpar för smörjmedel
• Slangupprullare
• Kontrollsystem

Vi har tagit fram en kundanpassad lösning med tanke på dimensionering, placering av utrustning och säkerhetskrav. Vi har använt vår långa erfarenhet av att utforma system som detta i projektet. Syftet var att ta fram den bäst anpassade lösningen för verksamheten gällande placeringar av mediabarer, lösningar för spilloljehantering i gropar, dimensionering av slangar, lösningar för sekundärt skydd etc.

Det är en stor depå med långa sträckor, så totalt har vi dragit nästan 3000 meter stålarmerad hydraulslang, bestående av fem oljekvalitéer, glykol, spolarvätska, spillolja samt tryckluft. Alla slanginstallationer är gjorda utan skarvar i täta markrör för att säkerställa att inga miljöfarliga ämnen kan spilla ut om ett läckage uppstår. Tack vare vätskeövervakningssystemet OriLink® så är systemen är dessutom trycklösa när de inte används vilket säkerställer hög säkerhet gällande sekundärt skydd.

I ett antal av spåren i depån har vi tagit fram spilloljevagnar som är anpassade för att passa mot rälsliven och kan skjutas utmed hela spårlängden i arbetsgroparna.

Alentec & Orion AB kör Agera Ehandel version 12.2.0 från Montania System AB